Членове

Управителен Съвет

 • Николина Хинкова
  Председател, Мехатроника АД
 • Tаня Христова
  Член на УС, Кмет на Габрово
 • Калоян Кашавелов
  Член на УС, Импулс АД
 • Петър Шандурков
  Член на УС, Еко Проект ООД
 • Румен Колев
  Член на УС, Елна ООД